Děláme z podnikatelů šťastné lidi,
které jejich byznys těší.

Spolu s námi dokážete vytvořit podnik, do kterého se zákazníci budou vracet a doporučí ho i svým přátelům.
Svůj záměr s námi dotáhnete do dokonalosti. Spolehněte se.

Váš projekt

Pomůžeme vám s vaším projektem od úvodní studie přes realizaci až po vyhodnocení.
Více o projektu

Náš tým

"Nejsme snílci, jsme odvážní realisté."
Více o týmu

Váš projekt

Pouštíte se do něčeho nového?
Chystáte se odstartovat novou kapitolu svého podnikání?
Pomůžeme vám odhalit rizika a zajistíme vašemu plánu maximální šanci na úspěch.

Záměr

Chystáte-li se otevřít nový podnik nebo uvést na trh novou službu, začneme posouzením výjimečnosti vašeho záměru. Spolu s vámi rozebereme případná rizika a odhadneme tak životaschopnost projektu.

Realizace

Na začátku projektu vám poskytneme každodenní osobní asistenci. Budeme s vámi nejen při rozjezdu, ale i v počátečních fázích provozu, dokud si nebudete jisti, že vše máte pevně ve svých rukou. Poradíme vám také při výběru dodavatelů.

Inovujete stávající projekt?

Chystáte se rozšířit spektrum služeb, které vaše firma poskytuje? Chcete uvést na trh nový produkt, nebo oslovit novou skupinu zákazníků? Každá podobná změna je příležitostí k růstu vašeho podnikání. Zpracujeme analýzu vašeho projektu s důrazem na co nejvyšší efektivnost nákladů a odhalíme případná skrytá rizika.

Yachtwedding

... live for the moment
Yachtwedding.eu je agentura specializující se na pořádání romantických svateb nejen na luxusních jachtách.

Tento projekt vznikl v rámci skupiny Yacht Romance Group jako příležitost k expanzi do prémiového segmentu trhu svatebních služeb v regionu střední a východní Evropy. Projekt se nyní nachází v pilotní fázi, kdy se na základě zkušeností s prvními českými a slovenskými zákazníky ověřuje správnost záměru a postupně se definuje obchodní strategie.

Yachtwedding.eu nás oslovil již na samém začátku, kdy měl jeho projekt podobu pouhého obchodního záměru, s požadavkem na pomoc při realizaci pilotní fáze. Šlo mu zejména o nastavení parametrů, pravidel a vybudování zázemí, které je nezbytné pro poskytování služeb vysoce náročné klientele.

„Spolupráci se společností REGINA SIEBER & Co. považujeme za velmi přínosnou, protože nám výrazně pomáhá správně balancovat mezi nadoblačnými výšinami strategie a každodenními detaily provozu.

To je zejména na začátku každého projektu ten nejdůležitější a zároveň nejobtížnější úkol. Obzvláště si ceníme osobního přístupu a angažovanosti Reginy Sieberové. Věříme v úspěch pilotní fáze a rádi budeme ve spolupráci i nadále pokračovat.“

Mgr. Hana Bočková manažerka projektu Yachtwedding.eu

Reference

Rozvoj vaší firmy

Nestačí, že vaše podnikání funguje, musí také dále růst a rozvíjet se.
Pokud stojíte na místě, ve skutečnosti můžete ztrácet.

My vám pomůžeme udělat krok správným směrem.

1

Nastavení cílů

Aby se vaše firma mohla správně rozvíjet, je potřeba vědět, čeho chcete dosáhnout. My vám pomůžeme stanovit ambiciózní, ale reálně splnitelné plány, které vás budou povzbuzovat k dalšímu růstu.

2

Zviditelnění

Poradíme vám, jak nejlépe propagovat své výrobky či služby, a jak správně komunikovat se zákazníky. Víme, že na sebe nechcete pouze jednorázově upozornit, ale také se na výsluní pozornosti trvale udržet.

3

Skryté rezervy

Jste nespokojeni s výsledky dosavadního snažení? Pomůžeme vám odhalit příčiny, proč vaše podnikání zatím neprosperuje tak dobře. Společně objevíme skryté rezervy a navrhneme řešení problémů.

Horský hotel

Oslovili nás čeští majitelé dvaceti pokojového hotelu na Slovensku - tedy podniku, který klade velké nároky na kvalitní řízení. Majitelé navíc nikdy hotel nevedli a na Slovensko se nechtěli stěhovat.

Společně jsme přemýšleli nad všemi možnostmi hotelového řízení a zvolili jsme variantu, kdy přímo v hotelu pracuje český ředitel, jehož jsme doporučili. V současnosti působíme nad tímto vedením jako odborný dozor. Hotel začal svým majitelům konečně dělat radost a naše pravidelná setkání nad jeho výsledky, která se konají každých čtrnáct dní, jsou vždy příjemná.

Reference

Péče o zákazníky

Komunikace se zákazníky je stejně důležitá jako produkty a služby, které jim nabízíte. Pomůžeme vám podívat se na vaše aktivity očima zákazníka a zjistit tak, co vaši klienti skutečně potřebují.
Opravdu u vás zákazníci hledají to, co jim nabízíte?

Nastavení cílů

Poradíme vám, jak udělat ten nejlepší první dojem a vytvoříme prostředí, ve kterém se zákazníci budou cítit příjemně, takže se do něj budou rádi vracet.

Trvalá spokojenost

Pomůžeme vám získat od zákazníků zpětnou vazbu a odhalit tak příčiny vašich dílčích neúspěchů, anebo naopak přednosti, o kterých možná nevíte. Učiníte tak první krok na cestě k budování trvale pozitivních vztahů se zákazníky, z nichž se brzy stanou vaši stálí klienti.

Meeting
na nejvyšší úrovni

Jedna z velkých telekomunikačních společností nás oslovila s poptávkou na kompletní organizaci setkání generálních ředitelů svých poboček ve střední a východní Evropě.

Náš klient neměl jasnou představu, jak by mělo toto několikadenní jednání probíhat a co je třeba zajistit. Vše tedy nechal na nás. Příprava na tuto akci trvala tři měsíce a zahrnovala nejen jednání s místními dodavateli, ale také se sekretariáty pěti evropských poboček klienta.
Pečlivé přípravy se vyplatily a ubytování, stravování, samotné jednání včetně videokonferencí se zahraničím, ale i aktivity ve volném čase se obešly zcela bez potíží a k úplné spokojenosti klienta i všech zúčastněných.

Reference

Vaši lidé

Pracovní tým, kterému důvěřujete, je tou nejdůležitější součástí vašeho úspěchu.
Poradíme vám, jak najít ty správné lidi, jak je motivovat a vést k těm nejlepší výsledkům.

Oslovte ty
pravé lidi

Pomůžeme vám s organizací výběrového řízení tak, aby se vám podařilo oslovit ty nejvhodnější kandidáty. Poradíme vám, podle čeho si lidi do svého týmu vybírat, anebo vám je vybereme sami.

Motivujte
je k výkonům

Zdá se vám, že vaši zaměstnanci nepodávají nejlepší výkony, nebo svým chováním zákazníky spíše odrazují? Ukážeme vám, jak je motivovat k lepším výsledkům a u jednotlivých pracovníků dosáhnout až nevídaných proměn.

Zvyšujte
kvalifikaci

Proškolíme vaše zaměstnance tak, aby si doplnili chybějící znalosti, potřebné pro výkon jejich profese. Provedeme odborné školení přesně na míru náplni jejich práce.

Udržujte
dobrou atmosféru

Za nedostatečnými pracovními výkony se může skrývat špatná atmosféra v pracovním týmu nebo prostě jen nejasnosti v týmové komunikaci. Pomůžeme vám váš kolektiv vyladit tak, aby fungoval jako opravdový tým.

Hotel Louren

„Potřebovali jsme možnost o někoho se opřít, někomu věřit, někde si ověřit naše názory a zjistit odpovědi na naše otázky.
A tak jsme v době rozjezdu našeho podnikání oslovili Reginu Sieberovou.

„Naše volba byla správná. Vždycky jsme dostali kvalifikovanou odpověď, které jsme mohli věřit. Navíc každá naše konzultace byla vedena v přátelském duchu. Vždy jsme cítili, že se nad námi nepovyšuje, byť má s vedením hotelu mnohem více zkušeností.

Spolupracujeme prakticky neustále. Využíváme nyní služeb společnosti Regina Sieber & Co. pro školení našeho sales týmu. Několikadenní školení bylo připraveno formou, která přesně vystihuje způsoby práce v našem hotelu a popisuje procesy tak, jak jsou v našem prostředí realizovatelné.

Věděli jsme, že nepůjde o přeříkávání anglických odborných výrazů a popisování procesů velkých hotelů. Naše volba spolupracovat s někým, kdo přesně ví, jak to v malém hotelu chodí, se vyplatila.“

Iakov Karchev, hotel Louren

Reference

Náš tým

Máme bohaté zkušenosti s řízením
a realizací projektů v oblasti služeb.
Pomůžeme vám s těmi vašimi.

Regina Sieber

Hlavní konzultant

Regina v současné době vede konzultační společnost Regina Sieber & Co., kterou založila v roce 2010. Většinu své profesionální kariéry strávila řízením rodinného Hotelu Sieber.

Veronika Miňovská

Project Manager

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické, kde se i dále vzdělává. V rámci studia i nabývání nových zkušeností strávila několik měsíců v zahraničí, především v USA a v Německu.

Jitka Soukalová

Office Manager

Má bohaté zkušenosti zejména v oboru gastronomie, které načerpala při práci ve vybraných pražských restauracích. Po mateřské dovolené nastoupila do managementu Hotelu Sieber.

Regina

Předtím 6 let pracovala v ČSA, kde měla na starosti především business třídu a speciální lety, např. doprovázela papeže Jana Pavla II. na speciálním letu do Říma, podílela se na změně servisu v business třídě dálkových letů.

Studovala hotelový management, prošla školením práce s lidmi v krizových situacích a personalistiky. Neustále se vzdělává, čte příběhy inspirativních osobností, účastní se přednášek a seminářů souvisejících se službami. Miluje profesionalitu, svého muže a jejich dvě děti, syna Maxe a dceru Miu.

Veronika

Rané pracovní zkušenosti načerpala v oblasti příjezdového cestovního ruchu a společně s tím, jak se při svém studiu začala zaměřovat především na oblast stravovacích a ubytovacích služeb, chtěla přímo v této oblasti získat i praktické zkušenosti.
To ji přivedlo do Hotelu Sieber a následně i do nové společnosti. Ve volném čase se ráda věnuje studiu cizích jazyků.

Jitka

Regina Sieber se s Jitkou po několikaleté spolupráci v hotelu rozhodla spolupracovat i nadále, v rámci nové společnosti.
Ráda cestuje a během svých cest s oblibou vyhledává i nové gurmánské zážitky. Díky tomuto koníčku se i ve volném čase věnuje poznávání současných trendů v oboru.

Více o nás

Kontakt

Regina Sieber & Co., s. r. o.

+420 252 543 256

Třebízského 1514/4
120 00 Praha 2

info@sieber.cz

Fakturační údaje

Regina Sieber & Co., s. r. o.
Třebízského 1514/4
120 00 Praha 2, Vinohrady
IČ: 248 42 729

Společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179487.